Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Kieskring Verviers

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
6 MR
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1JEHOLET Pierre-Yves16.62730,10%016.6278.8561
2MAUEL Christine4.6748,46%8.50313.1773532
3LEGROS Fabien4.4318,02%3534.7840
4HABETS Michelle3.4146,18%03.4140
5THOMAS Bertrand2.9965,42%02.9960
6LEVÊQUE Nathalie4.0037,25%04.0030
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1GARDIER Charles4.4278,01%8.75013.1775.5931
2CORTISSE Stéphanie2.7504,98%5.5938.34302
3NIX Jean-Luc4.3247,83%04.32403
4FRECHES Tina2.2043,99%02.20406
5FRANSOLET Michel3.1135,64%03.11304
6SOLHEID Donatienne2.2814,13%02.28105
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels2
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem14.735
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd13.951
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd7.866
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd2.977
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)39.529
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))13.177
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 28.856
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 214.343