Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Kieskring Verviers

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
12 PTB
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1NEMES Samuel2.73624,87%5.5128.2485291
2HUNE Nathalie1.27811,62%5291.8070
3HUBERTY Christian9068,23%09060
4DEBAY Agnès8467,69%08460
5HALLEUX Alain8818,01%08810
6MIGNON Margot9568,69%09560
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1SCHONBRODT László9198,35%7.3298.24801
2MAGIS Alexia6015,46%060102
3ROBERT André4363,96%043605
4SCHOONBROODT Nathalie5855,32%058503
5BARTHOLOMÉUS Henri3543,22%035406
6FINCK Madisson5054,59%050504
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels1
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem11.552
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd3.106
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd1.308
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd529
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)16.495
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))8.248
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 26.041
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 27.329