Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Kieskring Verviers

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
7 PARTI POPULAIRE
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1BERRENDORF Bruno2.04631,23%---
2DEDERICHS Irène5868,94%---
3GEROMBEAU Marc5187,91%---
4JACOBS Geneviève5007,63%---
5LORQUET Laurent5508,39%---
6ROUDELET Brigitte4957,55%---
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1VAN RENTERGHEM Eric4386,68%---
2BERRENDORF Vanessa3595,48%---
3HUET Jacques2573,92%---
4UBBIALI Claire2333,56%---
5LEJEUNE Nicolas2804,27%---
6BOBON Véronique2904,43%---
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels0
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem5.382
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd2.049
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd659
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd259
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)8.349
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 22.821
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 23.716