Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Kiesgebied Brusselse leden van het Vlaams Parlement

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
12 PVDA
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1VANDENBEMPT Nele1.49130,43%---
2DE SCHRYVER Marc-Antoon4298,76%---
3FEDE Jackie4338,84%---
4CARLIER Gaëtan3487,10%---
5DE PRINS Jozefina4429,02%---
6MONDELAERS Toon2996,10%---
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1BUSSELEN Tony2986,08%---
2HONORÉ Jo1984,04%---
3CALLEWAERT Lou2304,69%---
4MOMBERS Karina3166,45%---
5PESTIEAU Victor1943,96%---
6BONGAERTS Gertrud2214,51%---
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels0
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem2.144
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd1.468
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd459
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd201
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)4.272
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 21.173
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 21.806