Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Kiesgebied Brusselse leden van het Vlaams Parlement

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
15 GROEN
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1BEX Stijn3.04617,61%3.2126.2582.6091
2GROOTHEDDE Celia3.03117,53%2.6095.64002
3UZANZIGA Ange-Raïssa2.27513,15%02.2750
4FRET Bram8845,11%08840
5ROEKENS Frédéric9035,22%09030
6DE SWAEF Nathalie2.46014,22%02.4600
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1STEURS Jan6123,54%5.6466.2582.6011
2CROECKAERT Ann9715,61%2.6013.57202
3MADANI Rafiek6443,72%064405
4RYVERS Suzanne9965,76%099604
5DEMARSIN Maarten4672,70%046706
6BYTTEBIER Adelheid1.0065,82%01.00603
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels2
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem11.007
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd5.486
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd1.644
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd635
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)18.772
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))6.258
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 25.821
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 28.247