Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Kiesgebied Brusselse leden van het Vlaams Parlement

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
8 N-VA
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1VANLOUWE Karl3.03428,85%1.1994.2332.7451
2TAVERNIER Annabel1.43913,69%2.7454.18402
3SURMONT Philip8658,23%08650
4CRESENS Margareta8277,86%08270
5STAS Yoann6846,50%06840
6DEBROUWER Magda9769,28%09760
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1NEYSKENS David6295,98%3.6044.2332.1581
2LEYS Evelien4624,39%2.1582.62002
3BIJNENS Maarten3413,24%034106
4DESAEGHER Dorothee4023,82%040204
5VAN den BOSCH Cindy4574,35%045703
6DEHANDSCHUTTER Marcel3993,79%039905
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels2
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem7.574
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd3.949
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd861
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd313
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)12.697
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))4.233
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 23.944
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 25.762