Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Kieskring Antwerpen

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
22 D-SA
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1ÇITAK Yeliz1.37340,19%---
2SEFIANI Mohammed40311,80%---
3AYA Zahra1865,44%---
4AKABI Mohamed2477,23%---
5DACIC Sabina1674,89%---
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1RAMACHI Morad3078,99%---
2TARAK Hayriye2557,46%---
3AZIZ Shahid2096,12%---
4GOOSSENS Mindy1213,54%---
5SMITS Joery1484,33%---
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels0
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem206
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd1.633
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd301
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd393
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)2.533
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 2300
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 2920