Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Kieskring Namen

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
21 NATION
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1GRAVIS Myriam44738,17%---
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1MERPOEL Sabine15913,58%---
2DUKURS Alfred1048,88%---
3MAISTRIAUX Mégane13611,61%---
4CABARAUX Michaël1119,48%---
5LIÉNARD Elodie11910,16%---
6TOROSSI Georges958,11%---
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels0
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem1.297
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd308
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd139
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd185
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)1.929
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 2741
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 2803