Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Kieskring Namen

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
6 MR
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1CLARINVAL David18.20924,46%11.92430.1333.8261
2BARZIN Anne12.25016,46%3.82616.0760
3DELHAISE Rudy5.9528%05.9520
4DOUMONT Eloïse4.6676,27%04.6670
5CHINTINNE Grégory4.2095,65%04.2090
6LÉONARD Françoise4.9196,61%04.9190
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1BOMBLED Christophe5.1916,97%23.44228.63301
2AVALOSSE Anne-Françoise3.1464,23%03.14604
3VERMER Marie-Christine2.9744%02.97406
4HAUBRUGE Jérôme3.1374,21%03.13705
5WARZEE-CAVERENNE Valérie5.2767,09%05.27602
6VAN ESPEN Jean-Marc4.5116,06%04.51103
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels1
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem27.380
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd19.503
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd9.264
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd4.119
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)60.266
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))30.133
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 215.750
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 223.442