Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Kieskring Namen

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
17 PS
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1TILLIEUX Eliane21.51424,42%96022.47415.2121
2DELIZÉE Jean-Marc12.42814,11%10.04622.4745.1662
3BULTOT Simon6.6477,54%5.16611.8130
4CHENOY Marine5.7396,51%05.7390
5JAVAUX Pascale4.8555,51%04.8550
6BORDON Olivier8.5929,75%08.5920
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1EERDEKENS Jean-Frédéric (Jules)6.6237,52%15.85122.47410.6291
2WATRICE Elodie4.2984,88%10.62914.92702
3COLLARD Cathy4.7765,42%04.77603
4MILCAMPS Guy4.2924,87%04.29205
5LECLERCQ Nathalie3.6794,18%03.67906
6GILBERT Marc4.6585,29%04.65804
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels2
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem28.860
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd24.100
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd10.979
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd3.483
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)67.422
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))22.474
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 216.172
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 226.480