Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Kieskring Namen

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
11 DéFI
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1DUPUIS Pierre-Yves3.21726,76%---
2DELATTE Jessica1.56313%---
3TRIPS Olivier8947,44%---
4PERESAN Leticia9357,78%---
5QUESTIAUX Jean Claude6925,76%---
6PEERENBOOM Marguerite8587,14%---
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1DEMARTEAU Loïc8066,70%---
2CASTELEIN Sara6385,31%---
3LAURENT Vanessa6015%---
4SARTORI Michaël5724,76%---
5LECOCQ Murielle5494,57%---
6CUSTINNE Bertrand6965,79%---
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels0
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem9.214
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd3.638
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd1.154
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd803
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)14.809
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 25.009
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 26.426