Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Kieskring Namen

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
9 VLAAMS BELANG
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1RAEKELBOOM Millès41836,57%---
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1VANBRABANT Caroline16514,44%---
2VERDOODT Dirk11510,06%---
3GEERTS Annick1139,89%---
4STEENHOUT Hedwig917,96%---
5MERTENS Elke12811,20%---
6RAES Renaat1139,89%---
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels0
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem1.545
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd273
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd145
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd161
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)2.124
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 2853
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 2909