Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Kieskring Luxemburg

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
13 LISTES DESTEXHE
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1WILLEMS Daniel34216,90%---
2MATON Muriel27213,44%---
3SEVERI Baudouin2029,98%---
4PEANT Anaïs22611,17%---
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1HANCHIR Cécile1738,55%---
2HERR Benjamin1437,07%---
3BRACK Valérie1728,50%---
4SCHMIT Johann1356,67%---
5GEOFFROY Laetitia1577,76%---
6POLET Anthony2029,98%---
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels0
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem1.071
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd298
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd196
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd142
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)1.707
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 2607
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 2685