Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Kieskring Oost-Vlaanderen

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
22 de coöperatie
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1DE GRAUWE Daisy26714,19%---
2VAN GYSEGHEM Franky1819,62%---
3CORTHALS Annelies1507,97%---
4VAN DEN ABBEELE Marina1548,18%---
5BUABUA MUSHIYA BAKOLU Christophe1588,40%---
6DE RYCK Johan1467,76%---
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1DE SMET Marleen1477,81%---
2DE VEIRMAN Boudewijn1035,47%---
3VONCK Marleen1186,27%---
4SIEUW Adelheid1085,74%---
5TROCH Paul1075,69%---
6RASSCHAERT Dirk24312,91%---
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels0
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem753
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd484
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd156
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd339
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)1.732
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 2546
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 2619